Heidenau K58 ( 2 3/4-17 RF TT 47J )

Heidenau K58 ( 2 3/4-17 RF TT 47J )