Felhasználási Feltételek és Adatvédelmi tájékoztató

KIRAKAT.HUI. A Felhasználási Feltételek tárgya

1.) A jelen Felhasználási Feltételek tartalmazzák az InVenturio Zrt. (6800 Hódmezővásárhely, Kaszap utca 6 III. em. 7.; a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett, a https:// kirakat.hu oldalon (Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit.

2.) Amennyiben a Felhasználó a Weboldalt meglátogatja illetve a szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket.

II. Fogalmak

3.) Felhasználó: a Weboldal látogatója, illetőleg mindenki, aki a Weboldal szolgáltatását igénybe veszi,

Szolgáltató: a Weboldalt üzemeltető InVenturio Zrt,

Partner: a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló személy, akinek a termékeire vonatkozó adatok és információk a Weboldalon megjelennek,

Weboldal: a jelen Felhasználási Feltételek I. címe alatt definiált oldal,

Portál: a Szolgáltató által üzemeltetett http:// kirakat.hu oldal, amely ár, termék,- és webshop-információkat összehasonlító szolgáltatást nyújt.

III. A Szolgáltatás tárgya, alapvető jellemzői

4.) A Weboldal célja, így a szolgáltatás tárgya, hogy az interneten tájékozódni, illetve vásárolni kívánó Felhasználók számára hatékony segítséget nyújtson a termékre vonatkozó információk megismeréséhez, az ehhez szükséges információs platformot megteremtse.

5.) A Weboldalon és a Portálon megjelenített árak bruttó fogyasztói árak, amelyeket minden esetben a Partnerek adnak meg.

6.) A Felhasználó és a Szolgáltató között a Weboldal és/vagy a Portál útján nem jön, és nem jöhet létre szerződés sem a termék megvételére vonatkozóan, sem egyéb tárgyban. A Felhasználó a Portáról a Partner weboldalára, illetve web shopjába navigálhat.

IV. Felelősség

7.) Az InVenturio Zrt. a Weboldalt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény lapján tárhely-szolgáltatóként üzemelteti.

8.) Mivel az Szolgáltató a szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a szolgáltatás - ideértve a szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

9.) A termékek kapcsán közzétett valamennyi információkért, így különösen azok valódiságáért, megfelelőségért, helytállóságáért, aktuális voltáért a Szolgáltató nem felel, az ezzel kapcsolatos mindenfajta felelősséget kizárja. Ennek megfelelően a Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem vállal sem termék sem pedig jogszavatosságot a Weboldalon megjelenő termékek és információk vonatkozásában.

V. Vegyes rendelkezések

10.) A szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. Az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Weboldalon megjelenített tatalom. Bármely ilyen jellegű tilalmazott tevékenység polgári és büntetőjogi eljárásokat vonhat maga után.

11.) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldal bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse.

12.) Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a szolgáltatásnak a jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

13.) A szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek, a Partner és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

14.) A jelen Felhasználási Feltételeket a Szolgáltató bármikor, korlátozásoktól menetesen jogosult módosítani. A Weboldal használatával a Felhasználó a módosításokat elfogadja. A Szolgáltató a módosításról rövid felhívás formájában a Weboldalon tájékoztatja a Felhasználókat.

VI. Adatvédelem - Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók

A InVenturio Zrt. a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google AdMob szolgáltatását több weboldala és alkalmazása keretében használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense és AdMob cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/. A felhasználó a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatja le a Google cookie-jait.

A látogatói forgalom méréséhez szükséges adatokat böngésző cookie-k gyűjtik és tárolják, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek.Budapest, 2015. március 31.