Heidenau K56 ( 2.50-17 RF TT 43J )

Heidenau K56 ( 2.50-17 RF TT 43J )