Heidenau K38 ( 3.00-10 RF TT 50J )

Heidenau K38 ( 3.00-10 RF TT 50J )