CSX 1GB DDR2 800MHz

CSX 1GB DDR2 800MHz
Kapacitás: 1 GB Kapacitás: 1024 MB Chip típus: DDR2  Modul típus: DIMM  Pinek száma: 240 pin CL: CL5 / CL6  Speed: 800 MHz Speed PC: PC6400  Chip eloszlás: 128x8  Chipek száma: 8  Modulok eloszlása: 128mx64