Trendnet TK-407K 4 portos USB2.0 KVM switch

Trendnet TK-407K 4 portos USB2.0 KVM switch