Netgear Nighthawk M1 MR1100

Netgear Nighthawk M1 MR1100
1xLAN, 4G, SIM