Kariban KA416 Titanium/Black

 Kariban KA416 Titanium/Black