Kariban KA415 White/Titanium

 Kariban KA415 White/Titanium