Kariban KA415 Titanium/Black

 Kariban KA415 Titanium/Black