Kariban KA226 White/Royal Blue

 Kariban KA226 White/Royal Blue