Remington HC5150

Remington HC5150
Remington HC5150 nyandiacute;rógandeacute;p, akkumulandaacute;tor, 3 - 42 mm, 15 fokozat, Fekete Az anduacute;j, integrandaacute;lt Pro Power motor kandeacute;tszer gyorsabb* andeacute;s kivandeacute;telesen hatandeacute;kony teljesandiacute;tmandeacute;nyt nyanduacute;jt, andiacute;gy jelentősen tandouml;bb haj vandaacute;gható le menetenkandeacute;nt, a haj tandiacute;pusandaacute;tól, textanduacute;randaacute;jandaacute;tól, nedves vagy szandaacute;raz andaacute;llapotandaacute;tól fanduuml;g