Braun HC5050

Braun HC5050
Braun HC5050 hajvandaacute;gó - Kivandeacute;teles andeacute;lmandeacute;ny a hajvandaacute;gandaacute;s sorandaacute;n a Brauntól 17 hosszbeandaacute;llandiacute;tandaacute;ssal Termandeacute;kjellemzők *Kivandeacute;teles andeacute;lmandeacute;ny a hajvandaacute;gandaacute;s sorandaacute;n a Brauntól - kanduuml;landouml;nlegesen andeacute;les kandeacute;sek a tandouml;kandeacute;letes teljesandiacute;tmandeacute;nyandeacute;rt *17 hosszbeandaacute;llandiacute;tandaacute;s: 2 trimmelő tartozand