Sencor SKS 5028RS Konyhai mérleg

Sencor SKS 5028RS Konyhai mérleg