IBM xSeries 345 SCSI 2.4GHz Dual Xeon

IBM xSeries 345 SCSI 2.4GHz Dual Xeon