SUNNE TV mennyezeti konzol 37"-63" (PL-C62)

SUNNE TV mennyezeti konzol 37"-63" (PL-C62)