Mitsubishi R28B03, R-28B03, R28B03 Távirányító

Mitsubishi R28B03, R-28B03, R28B03 Távirányító