Hitachi R28B03, R-28B03, R28B03 Távirányító

Hitachi R28B03, R-28B03, R28B03 Távirányító