Hikvision mennyezeti konzol PTZ kamerákhoz kamerákhoz, 500mm

Hikvision mennyezeti konzol PTZ kamerákhoz kamerákhoz, 500mm