Hama falitartó,3cs,full motion,2 kar,ultra slim, 4

Hama falitartó,3cs,full motion,2 kar,ultra slim, 4