Snímač rýchlosti na bicykel + snímač kadencie pedálovania

 Snímač rýchlosti na bicykel + snímač kadencie pedálovania