AVerMedia AVerTV Hybrid Volar HX

AVerMedia AVerTV Hybrid Volar HX
Kártya típusaTV tuner
TV tuner
ModellAVerTV Hybrid Volar HX