Heidenau K38 ( 3.50-10 RF TT 59J )

Heidenau K38 ( 3.50-10 RF TT 59J )