Heidenau K36/1 ( 2 3/4-17 RF TT 47J )

Heidenau K36/1 ( 2 3/4-17 RF TT 47J )