Heidenau K36/1 ( 2 3/4-16 RF TT 46J )

Heidenau K36/1 ( 2 3/4-16 RF TT 46J )