Heidenau K36/1 ( 2 1/2-17 RF TT 43J )

Heidenau K36/1 ( 2 1/2-17 RF TT 43J )