Cheng Shin C-755 ( 4.10-18 TT 59P )

Cheng Shin C-755 ( 4.10-18 TT 59P )