AOSHIMA - Toyota AE86 Trueno 1983 White-Black

AOSHIMA - Toyota AE86 Trueno 1983 White-Black