Silicon Power Diamond D06 1TB 1,8" USB 3.0 Black

Silicon Power Diamond D06 1TB 1,8" USB 3.0 Black