Samsung SSD 512GB PRO Basic, MZ-7KE512BW (850 Series, SATA3) 10év

Samsung SSD 512GB PRO Basic, MZ-7KE512BW (850 Series, SATA3) 10év