SILICON Silicon Power Diamond D01 500GB USB2.0 BLACK

SILICON Silicon Power Diamond D01 500GB USB2.0 BLACK