Silicon Power SDXC Silicon Power Elite 128GB Class 10

Silicon Power SDXC Silicon Power Elite 128GB Class 10