Sencor Konyhai mérleg SKS 5700

Sencor Konyhai mérleg SKS 5700