Sencor Konyhai mérleg SKS 5305

Sencor Konyhai mérleg SKS 5305