FPK Hawaii kör medence 0,6 mm (D800x150 cm)

FPK Hawaii kör medence 0,6 mm (D800x150 cm)