V-Cube V-CUBE 5×5 versenykocka, fehér, egyenes

V-Cube V-CUBE 5×5 versenykocka, fehér, egyenes