Trixie 76115 thermo/hygro

 Trixie 76115 thermo/hygro