Trixie 76113 thermo/hygro

 Trixie 76113 thermo/hygro