Royal Canin Shih Tzu Junior fajtatáp 0,5 kg

 Royal Canin Shih Tzu Junior fajtatáp 0,5 kg