Royal Canin British Shorthair 2 kg

 Royal Canin British Shorthair 2 kg