Royal Canin British Shorthair 0,4 kg

 Royal Canin British Shorthair 0,4 kg