Spirella 10.16104 Freddo pohár, lazac

Spirella 10.16104 Freddo pohár, lazac