Spirella 10.16084 Tube pohár, piros

Spirella 10.16084 Tube pohár, piros