Safilo szemüvegkeret Glam 71 F1G

Safilo szemüvegkeret Glam 71 F1G