Safilo szemüvegkeret Glam 100 5KH

Safilo szemüvegkeret Glam 100 5KH