Oxydo szemüvegkeret OX 455 V7V

Oxydo szemüvegkeret OX 455 V7V