SAMSUNG SH-S224DB (SATA,fekete)

 SAMSUNG SH-S224DB (SATA,fekete)