Yokohama G001C 30 / 9.5 R 15 104Q

 Yokohama G001C 30 / 9.5 R 15 104Q