Seha 6.00-16 KNK50 6PR Seha húzó, agro gumiabroncs

Seha 6.00-16 KNK50 6PR Seha húzó, agro gumiabroncs