Seha 5.00-15 KNK140 6PR Seha, agro gumiabroncs

Seha 5.00-15 KNK140 6PR Seha, agro gumiabroncs